a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

Latest News

Ahimsa concept > ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.ahimsaconcept.com weboldalt az Regős Veronika kisadózó Egyéni Vállalkozó üzemelteti.

Cégjegyzék szám:
Adószám: 23542451-2-43
Székhely: 1117 Budapest Sopron út 21.
E-mail címe: ahimsaconcept@gmail.com

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ahimsa Concept Yoga Studio által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. Ahimsa Concept Nonprofit Kft. és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.
 3. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. A vásárlás személyesen lehetséges készpénzzel az egyes programok (jóga órák, képzések, tanfolyamok, workshopok) kezdetekor a program helyszínén vagy banki valamint a átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni.
 1. A vásárlás lehetséges online bankkártyás fizetéssel, a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 3. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.
 4. Az árak forintban értendők.
 5. Az igénybevett szolgáltatás névértékét Ön az Ahimsa COncept Nonprofit Kft. részére fizeti meg.
 6. A banki átutaláshoz szükséges információk:

Regős Veronika kisadózó Egyéni Vállalkozó
KH Bank
Számlaszám: 10400968-66554953-57511053

A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott jóga órán, képzésen,tanfolyamon vagy workshopon részt vesz, továbbá, hogy pontosan milyen képzés,tanfolyam vagy workshop díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.

JÓGA ÓRÁKON, KÉPZÉSEKEN, WORKSHOPOKON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A stúdió regisztrációs rendszert használ a www.ahimsaconcept.gerisoft.hu oldalon, melyhez az elsődleges regisztráció személyesen történik a stúdióban. Ekkor a fogyasztó megkapja a belépési adatait melye rendszeren keresztül tud órát foglalni.
 2. A jóga órák, képzések,workshopok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk a weboldalon közzétett rendszer használatával, bérletvásárlás, vagy tanfolyami előleg vagy a teljes összeg befizetésével, az adott program  meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
 3. Előleg fizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni az adott program helyszínén.
 4. A jóga órákon a limitált létszám miatt 100 %-os a részvételi kötelezettség, a hiányzás nem megengedett.
 5. Ha egy jelentkező a befizetett jógaórát nem mondja le a gerisoft rendszerben óra kezdés előtt 24 órával, akkor a belépődíj 100%-a fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 1. A képzésekre és a workshopokra lemondást csak írásban fogadunk el, az adott program leírásában meghirdetett e-mail címre: ahimsaconcept@gmail.com.
 2. A jógaórákra lemondást a regisztrációs rendszerben órakezdés előtti 24 órában lehetséges lemondani. ahimsaconcept.gerisoft.hu oldalon történő egyéni regisztrációs felületen.
 3. A workshop és tanfolyam programok kezdése előtt 60 napnál korábbi lemondás esetén a befizetett részvételi díj 100 %-a visszatérítésre kerül
 4. Az adott program kezdése előtt 59-30 nap közötti lemondás esetén a befizetett részvételi díj 90 %-a visszatérítésre kerül.
 5. Az adott program kezdése előtt 29-8 nap közötti lemondás esetén a befizetett részvételi díj 80 %-a visszatérítésre kerül.
 6. Az adott program kezdése előtt 29-8 nap közötti lemondás esetén a befizetett részvételi díj 75 %-a visszatérítésre kerül.
 7. A jóga óra vagy képzés napján történő lemondás esetén nincs pénzbeli visszatérítés. csak nagyon indokolt esetben (egészségügyi, családi okok) fogadjuk el a lemondást. Ebben az esetben a jelentkezőnek lehetősége van a befizetett részvételi díjának felhasználására egy következő képzésen, 1 éven belül.
 8. Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot a szervező mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra.
 9. Az órákra, tanfolyamokra,workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: http://ahimsaconcept.com/adatvedelem

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az www.ahismaconcept.com weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a www.ahismaconcept.com jogosult. A www.ahismaconcept.com  Ahimsa Conept Brand az Regős Veronika kisadózó Egyéni Vállalkozó  tulajdona,előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
 2. Az Ahimsa Concept Kft. jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 3. Az Ahimsa Concept Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
 4. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon az Ahimsa Concept Kft. munkatársaihoz az ahimsaconcept@gmail.com email címen.
 5. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a ahimsaconcept@gmail.com e-mail címen.
 6. A Ahimsa Concept Kft. -vel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Ahimsa Concept Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
 7. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
 8. A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
 9. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www.ahimsaconcept.com internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.
 10. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben az www.ahimsaconcept.com hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet 8a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a www.ahimsaconcept.com kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
 11. A www.ahimsaconcept.com jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.
 12. www.ahimsaconcept.com bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2017. június 05-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.